Villa Duinenberg

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Aard van de overeenkomst


Deze overeenkomst betreft vakantieverhuring. Het is geen woninghuur en ook geen handelshuur, het gemeen huurrecht is van toepassing. De verhuurder – huurder verhouden zich niet als onderneming – consument. Deze overeenkomst wordt begeleid door een huishoudelijk reglement.

 

Artikel 2. Bezetting


De villa wordt door hoogstens 10 personen (inclusief de reiziger) en baby minder dan 2 jaar betrokken, behoudens voorafgaandelijk akkoord van de verhuurder. Een jeugdgroep, i.e. een groep personen waarvan er geen 3 de leeftijd van 30 hebben bereikt, wordt behoudens voorafgaandelijke akkoord van de verhuurder niet aanvaard.


 Artikel 3. Betaling


Binnen vijf werkdagen na datum van reservatie dient de huurder 30 % voorschot van de huurprijs + huurwaarborg 400 euro + bedrag eindschoonmaak 95 euro te storten.. Alle gelden dienen gestort te worden op het rekeningnummer van de verhuurder Catherine Himpens, met vrije mededeling “Voorschot Villa Duinenberg, Voornaam – Familienaam huurder, van xx/xx/xxxx tot xx/xx/xxxx

 

Artikel 4. Staat van de villa en aansprakelijkheid


De reiziger verbindt zich ertoe het goed op het einde van de huur in dezelfde staat na te laten als waarin hij het ontvangen heeft bij het begin van de huur.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor:


  • Schade of letsel opgelopen door de reiziger of derden tijdens het verblijf op de grond of door het gebruik van de op het domein aanwezige objecten.
  • Een vordering tot schadevergoeding ontstaan uit geluidsoverlast veroorzaakt door de reiziger of derden.
  • Schade toegebracht aan derden door de reiziger of andere verblijvers.


Indien meerdere personen de villa betrekken, zijn deze hoofdelijk gehouden tot naleving van deze overeenkomst. Elke eventuele vordering door de verhuurder wegens niet-naleving van deze overeenkomst door de reiziger of de personen die mee verblijven met de reiziger, kan volledig worden verhaald op alle verblijvers.

Elk goed van de reiziger en andere verblijvers binnengebracht in de woning, dient als onderpand van elke eventuele schuld.

 

Artikel 5. Huisdieren


Huisdieren worden niet toegestaan, behoudens voorafgaandelijk akkoord van de verhuurder.

 

Artikel 6. Annulering


Tijdens de COVID-19 crisis gelden andere afspraken voor annuleringen.  Die vindt U hier.

Indien de reiziger deze overeenkomst annuleert na de tweede maand en voor de eerste maand voor de start van de huur, verliest de reiziger zijn recht op teruggave van de helft van de waarborg. Indien de reiziger deze overeenkomst annuleert na één maand voor de start van de huur, verliest de reiziger zijn recht op integrale teruggave van de waarborg. Indien de reiziger de vakantiehuur op elk moment wenst te annuleren omwille van ziekte, overlijden, overlijden in diens gezin of van één of meerdere van diens ascendenten of descendenten tot en met de tweede graad, worden de huurprijs en waarborg integraal terugbetaald aan de reiziger door de verhuurder.  Bij elke annulering wordt er echter 25 € administratiekosten aangerekend.

 

Artikel 7. Toepasselijk recht en jurisdictie


Op deze overeenkomst is het Belgische recht van toepassing, onafhankelijk van de nationaliteit en de woonplaats van de huurder. In geval van een geschil is slechts de rechtbank van eerste aanleg van West-Vlaanderen, afdeling Brugge bevoegd.