Villa Duinenberg

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Aard van de overeenkomst


Deze overeenkomst betreft vakantieverhuring. Het is geen woninghuur en ook geen handelshuur, het gemeen huurrecht is van toepassing. De verhuurder – huurder verhouden zich niet als onderneming – consument. Deze overeenkomst wordt begeleid door een huishoudelijk reglement.

 

Artikel 2. Bezetting


De villa wordt door hoogstens 10 personen (inclusief de reiziger) en baby minder dan 2 jaar betrokken, behoudens voorafgaandelijk akkoord van de verhuurder. Een jeugdgroep, i.e. een groep personen waarvan er geen 3 de leeftijd van 30 hebben bereikt, wordt behoudens voorafgaandelijke akkoord van de verhuurder niet aanvaard.


 Artikel 3. Betaling


Binnen vijf werkdagen na datum van reservatie dient de huurder 50 % voorschot van de huurprijs te storten.. Alle gelden dienen gestort te worden op het rekeningnummer van de verhuurder Catherine Himpens, met vrije mededeling “Voorschot Villa Duinenberg, Voornaam – Familienaam huurder, van xx/xx/xxxx tot xx/xx/xxxx.  Het juiste rekeningnummer wordt U in het toegezonden contract meegedeeld.


Ten laatste 1 maand voor aankomst dient :

  • De resterende 50% van het huurgeld;
  • De waarborg van 400 EUR en
  • Het bedrag voor de eindschoonmaak van 95 EUR 

betaald te zijn op dezelfde rekening.

 

Artikel 4. Staat van de villa en aansprakelijkheid


De reiziger verbindt zich ertoe het goed op het einde van de huur in dezelfde staat na te laten als waarin hij het ontvangen heeft bij het begin van de huur.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor:


  • Schade of letsel opgelopen door de reiziger of derden tijdens het verblijf op de grond of door het gebruik van de op het domein aanwezige objecten.
  • Een vordering tot schadevergoeding ontstaan uit geluidsoverlast veroorzaakt door de reiziger of derden.
  • Schade toegebracht aan derden door de reiziger of andere verblijvers.


Indien meerdere personen de villa betrekken, zijn deze hoofdelijk gehouden tot naleving van deze overeenkomst. Elke eventuele vordering door de verhuurder wegens niet-naleving van deze overeenkomst door de reiziger of de personen die mee verblijven met de reiziger, kan volledig worden verhaald op alle verblijvers.

Elk goed van de reiziger en andere verblijvers binnengebracht in de woning, dient als onderpand van elke eventuele schuld.

 

Artikel 5. Huisdieren


Huisdieren worden niet toegestaan, behoudens voorafgaandelijk akkoord van de verhuurder.

 

Artikel 6. Annulering


Indien de reiziger, om welke reden dan ook, deze overeenkomst annuleert:


  • na de tweede maand en voor de eerste maand voor de start van de huur, verliest de reiziger zijn recht op teruggave van 50% van de huurprijs.
  • na één maand en voor de laatste week voor de start van de huur, verliest de reiziger zijn recht op 70%  van de huurprijs.
  • de laatste week voor de start van de huur verliest hij/zij 100% van het huurbedrag.

 

Bij elke annulering wordt er 25 € administratiekosten aangerekend. 


Wanneer de verhuurder de huur wegens onvoorziene en onverwachte omstandigheden wenst te annuleren zal het reedsbetaalde deel van het huurbedrag binnen de week worden terug gestort aan de huurder.  Dit wordt echter eerst telefonisch overlegd met de eigenares.


 

Artikel 7. Toepasselijk recht en jurisdictie


Op deze overeenkomst is het Belgische recht van toepassing, onafhankelijk van de nationaliteit en de woonplaats van de huurder. In geval van een geschil is slechts de rechtbank van eerste aanleg van West-Vlaanderen, afdeling Brugge bevoegd.